• Imprimeix

Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans

El Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans té per objectiu oferir protecció i atenció integral a defensors i defensores dels drets humans que vegin amenaçada la seva vida o integritat per raó de l’activitat de defensa dels drets humans que realitzen en el seu país d'origen, a través d’una acollida temporal de sis mesos a Catalunya i acompanyament al retorn.

Aquest programa es realitza amb el suport de diverses unitats del Govern, com la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament -a través de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans-, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. D'altra banda, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat és l'entitat col·laboradora, encarregada de la gestió del programa. Finalment, hi tindran un rol actiu les diferents entitats catalanes que presentin les candidatures de defensors i defensores.

Objectiu

Acollir temporalment a Catalunya defensors i defensores dels drets humans amenaçats i oferir-los una atenció integral mitjançant un programa psicosocial, formatiu i d’incidència i l’acompanyament i seguiment al retorn.

Durada

Període d’acollida dels defensors/es de sis mesos a Catalunya i acompanyament i seguiment al retorn al seu país d'origen.

Eixos de treball

Acompanyament integral de les persones defensores, que contempla:

 • atenció psicosocial
 • agenda de sensibilització i incidència política
 • agenda formativa
 • acompanyament i seguiment al retorn

Agents participants

 • Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament a través de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans
 • Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 • Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
 • Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, com a entitat col.laboradora per a la gestió del programa
 • Entitats catalanes que presenten les candidatures de defensors/es

Objecte de la convocatòria

Seleccionar dues candidatures de persones defensores dels drets humans per a participar en el programa 2017.

A qui es dirigeix?

 • Entitats catalanes: presenten la sol·licitud de candidatura de la persona defensora a la convocatòria.
 • Persones defensores dels drets humans: persones físiques de nacionalitat estrangera; vinculades a organitzacions o moviments socials; que vegin amenaçada la seva vida o integritat en el seu país d’origen, veí, de trànsit o acollida per la seva activitat de defensa dels DDHH.
 • Entitats d’origen: entitats del país d’origen que proposen i avalen la candidatura de la persona defensora.
 • Entitat col·laboradora: la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat actua d’entitat col.laboradora de l’ACCD en la gestió de la convocatòria i del Programa, de forma coordinada amb l’entitat sol·licitant i l’entitat del país d’origen.
Data d'actualització:  01.03.2017