• Imprimeix

Convocatòria de projectes

Aquesta convocatòria té per objectiu concedir subvencions a iniciatives presentades per ONGD catalanes, per a la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s'orientin al compliment dels objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

#Convo2017

Resolucions i notificacions

En la mesura que sigui possible la resolució provisional es publicarà a finals del mes d'agost / principis de setembre i es notificarà a les entitats mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).

Imatge corporativa

El manual d’imatge corporativa del Govern demana que el logotip de l'ACCD sempre vagi acompanyat del logotip de la Generalitat de Catalunya. A continuació podeu descarregar cadascuna de les imatges, amb alta resolució:

 

La maquetació hauria de seguir les proporcions indicades aquí.

 

 

Data d'actualització:  22.09.2017