• Imprimeix

Convocatòria de programes

Aquesta convocatòria reprèn el suport a projectes pluriennals (execució màxima inicial de 24 mesos) amb l’objectiu de recollir l’experiència i els anys de treball entre les entitats catalanes i de la Generalitat de Catalunya en la realització d’actuacions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional. La convocatòria pretén també fer avançar diverses recomanacions de la planificació vigent, com són la concertació; la focalització geogràfica; un tractament més integrat del desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament; i l’impuls a la recerca i a la incidència.

#Convo2017

Imatge corporativa

El manual d’imatge corporativa del Govern demana que el logotip de l'ACCD sempre vagi acompanyat del logotip de la Generalitat de Catalunya. A continuació podeu descarregar cadascuna de les imatges, amb alta resolució:

 

La maquetació hauria de seguir les proporcions indicades aquí.

 

 

Data d'actualització:  22.09.2017