• Imprimeix

Qualitat

La cooperació oficial catalana té com a marc de referència la Declaració de París sobre eficàcia de l'ajut i les recomanacions que van sortir el 2008 del Tercer Fòrum d'Alt Nivell sobre Eficàcia de l'Ajut que es va celebrar a Accra (Ghana).

El Pla director 2007-2010, de fet, adopta tres dels principis bàsics de la Declaració de París:

  • El principi d'apropiació, que garanteix que els països del sud siguin coresponsables de la definició de les seves prioritats de desenvolupament.
  • El principi d'alineació, que destaca la importància que l'ajut al desenvolupament satisfaci aquestes prioritats.
  • El principi d'harmonització, que busca la màxima coordinació entre el conjunt de donants.

En l'exercici de l'any 2009, el compromís de la cooperació catalana al desenvolupament amb la qualitat de l'ajut s'ha traduït sobretot en una agenda molt focalitzada en els esforços de confluència amb els compromisos de concentració geogràfica i sectorial que s'estableixen al Pla director, així com en els esforços per a una bona gestió de la política pública de cooperació mitjançant els principis d'informació, transparència, participació, planificació, seguiment i avaluació.

Gestió de qualitat de l'ACCD

L'objectiu de l'ACCD és desplegar unes polítiques de cooperació compromeses amb la qualitat i l'eficiència. Per fer-ho, l'ACCD està implementant un sistema integrat de gestió de la qualitat que constitueix una aposta per la professionalització i l'establiment de mecanismes d'aprenentatge i millora contínua.

En aquest marc, des de l'any 2007 hem anat definint i avançant en la implementació de diferents projectes que, a través de la millora de la gestió i del sistema organitzatiu de l'ACCD, permeten assolir els resultats i impactes desitjats en les actuacions de cooperació al desenvolupament i acció humanitària.

A partir de l'establiment d'una política de qualitat i la identificació d'un decàleg de principis, l'ACCD s'ha dotat d'un sistema integrat d'indicadors que permeten realitzar el seguiment i avaluació dels resultats en el procés de millora cap a la qualitat. Aquest sistema permet establir accions, fer-ne el seguiment i avaluar-ne el grau d'acompliment, a través de mecanismes específicament establerts.

Des de l'ACCD estem treballant per impulsar el nostre model propi de cooperació amb valor afegit, i assumim el compromís de vetllar perquè els recursos públics que es destinen a la cooperació al desenvolupament, i que tenim la responsabilitat d'administrar, es gestionin amb criteris de qualitat.
Data d'actualització:  28.12.2009