• Imprimeix

Els efectes de la crisi

Els darrers cinc anys el govern català ha doblat els recursos en cooperació en un esforç de situar la cooperació oficial catalana al nivell que exigeix la ciutadania i que han assolit els països més avançats en aquest àmbit. El Pla director de cooperació 2007-2010 preveia destinar en quatre anys 130 milions d'euros i assolir la fita del 0,7% dels tributs propis de la Generalitat l'any 2012.

El context econòmic actual, però, ha afectat les polítiques de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, com la resta d'àrees de la Generalitat, i està provocant que el camí cap als objectius fixats sigui una mica més lent d'allò que s'havia previst. Aquesta situació s'ha notat, sobretot, els darrers dos anys. El 2007 la baixa recaptació de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats va provocar la reducció dels ingressos prevists per a aquell any fins a mil milions d'euros; això va afectar també el creixement previst per al 2008. I la situació no ha millorat durant el 2009. Aquest any, l'ACCD ha destinat 49,7 milions d'euros en concepte d'ajut al desenvolupament.

Aquest retrocés és degut a la necessitat d'adaptació a l'actual situació econòmica de la Generalitat i a la manca d'un model de finançament que respongui a les necessitats de Catalunya. El compromís del govern català amb el desenvolupament i amb la comunitat internacional continua vigent i, a més, així ho vol la població catalana: vuit de cada deu persones a Catalunya consideren prou important que els països més enriquits destinin recursos per al desenvolupament dels més empobrits, segons un estudi realitzat el 2009 pel Centre d'Estudis d'Opinió.

A data d'avui, no serà possible arribar al 0,7% l'any 2012, tal com es va plantejar inicialment perquè, segurament, en comptes de créixer un 25% anual per arribar-hi, caldrà allargar el termini d'arribada. No obstant això, es mantindrà el compromís amb el finançament del desenvolupament, encara que sigui a un ritme més baix, per ser responsables i continuar demostrant solidaritat als pobles que ho necessiten.

Data d'actualització:  28.12.2009