Què és l'ajut oficial al desenvolupament?

El Comitè d'Assistència al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE defineix el concepte d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) com els recursos econòmics, materials, tècnics o humans que els governs estatals o locals destinen, com a concessió, al desenvolupament de països i territoris empobrits. Aquests països i territoris es determinen segons una llista establerta pel CAD, que és l'òrgan que aplega els donants d'ajut oficial al desenvolupament de tot el món.

L'ajut oficial al desenvolupament prové de recursos públics de l'Administració estatal, autonòmica i local. Sempre ha de tenir com a objectiu la promoció del desenvolupament dels països empobrits, i es pot concretar tant en programes de cooperació a països del sud com en iniciatives de sensibilització i educació per al desenvolupament a casa nostra. A més, l'AOD es pot gestionar de diverses maneres: directament des dels governs que l'aporten cap a un país del sud, mitjançant altres actors de la cooperació, com les ONG, o de manera multilateral i mitjançant organismes internacionals.

Data d'actualització:  26.04.2017