• Imprimeix

Acords i convenis signats el 2017

El registre de convenis de col·laboració i cooperació és un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades. Podeu accedir al cercador del registre en aquest enllaç

Publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2017

Acord de voluntats entre el Departament de Salut i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

Data d'actualització:  06.03.2017