• Imprimeix

Acords i Convenis signats el 2014

Addenda de pròrroga al conveni marc de Col·laboració signat el 20 de desembre de 2012 entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

Memoràndum d'Entesa entre el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Conveni Marc de Col·laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de la Joventut i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el marc de la Trobada Euromediterrània de Joventut 2014

Conveni de cooperació educativa entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Fundació Blanquerna per a la realització de pràctiques per a la formació d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Acord de Col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Actionaid Moçambique

Acord de col·laboració amb el Ministeri de Gestió del Territori i de les col·lectivitats Locals de la República del Senegal

Acord entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Oficina Tècnica de Cooperació a Nicaragua de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Data d'actualització:  13.04.2015