• Imprimeix

2014

Publicitat als convenis de col·laboració formalitzats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2014

Addenda de pròrroga al conveni marc de Col·laboració signat el 20 de desembre de 2012 entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

Conveni de col·laboració entre l'Agència Catalana de la Joventut i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en el marc de la Trobada Euromediterrània de Joventut 2014

Conveni de cooperació educativa entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Fundació Blanquerna per a la realització de pràctiques per a la formació d'estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació

Acord de Col·laboració entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i l'Associació Actionaid Moçambique

Acord de col·laboració amb el Ministeri de Gestió del Territori i de les col·lectivitats Locals de la República del Senegal

Acord entre l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Oficina Tècnica de Cooperació a Nicaragua de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Data d'actualització:  13.04.2015